Zarząd

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Monika Januszewska – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat
Imię i Nazwisko Akcje Głosy na WZ % głosów na WZ
Dawid Borowiak 895.527 895.527 19,90 %
Mirosław Januszewski 382.537 382.537 8,5 %
Statut
Raporty bieżące

W trakcie aktualizacji
Raporty ESPI

Raporty okresowe

W trakcie aktualizacji
Raporty EBI

Walne zgromadzenia
Kalendarium

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 07 lutego 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

Dokument informacyjny
Informacja o Autoryzowanym Doradcy i Animatorze Rynku

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

Autoryzowany Doradca:
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl
www: www.kwlaw.pl

Strategia
Kontakt